ניתוחים

דר'  ברגר   נכלל ברשימות המנתחים  של חברות  הביטוח  הפניקס , מגדל , מנורה, לפרטים  יש ליצור קשר עם מזכירות המרפאה.