קמרון - Yaoundé 2006

 נסיעה ליאונדה, קמרון - בשליחות משרד

החוץ הישראלי - 2006

 

משלחת מש"ב  2006  - צלום משותף עם הצוות המקומי, יחד עימי  דר' ענת בכר .